TID FOR BARN FRONTER 18 MÅNEDER OG KVOTEFRI FORELDREPERMISJON: Mandag 12. august ble det enstemmig vedtatt på styremøte at Tid for barn skal jobbe målrettet for å øke foreldrepengerperioden til å vare i 18 måneder og gjøre den valgfri for en familie.
 
Tid for barn har frontet barnets beste i flere medier siste tiden:

4. august gikk veterinær og styremedlem i Tid for barn, Trude Mostue ut i Aftenposten
 med overskriften "Ble hetset av mammapolitiet": Hetset av mammapolitiet og Dagbladet Kjendis fulgte opp hvor også lege Gro Nylander ble brukt som kilde:Trude Mostue ble hetset av mammapolitiet når hun fortalte at hun skulle være hjemme med barna
 
6. august roper medietalsperson Laila Fresjarå Foldvik i Tid for barn et varsku i debatten om tredeling av fødselspermisjonen og den utbredte praksisen med ettåringer i barnehage. Dette også i Aftenposten: Omsorgen for babyen har blitt en likestillingskamp
 
7. august fronter medietalsperson Grace Johansen i Tid for barn barnets beste i DagbladetBarn trenger mor
 
14. august fronter politisk talskvinne Lise Christensen i Tid for barn 18 måneders foreldrepengeperiode og belyser for første gang et alternativ, et regnestykke på det hun kaller for "Mammalønn": Foreldrepenger, engangsstønad eller .... Mammalønn?
 
 I styret i Tid for barn sitter veterinær Trude Mostue (Oslo), barnevernspedagog Nina Stanghov Ulstein (Oslo) tlf 922 90 850, styreleder og pedagog Sylvi Ailin Greiner (Kristiansand) tlf 47 85 90 87, Dagrun Haugen (Oslo) og kvinnepolitisk talskvinne og idretts-pedagog Lise Christensen (Lyngdal) tlf 932 21 626. Ta kontakt pr telefon for ytterligere informasjon