Flotte Trude Mostue ble lørdag 13. april valgt inn i styret i Tid for barn på Litteraturhuset i Oslo.

Trude Mostue har lenge engasjert seg, og er opptatt av ettåringene og tidlig barnehagestart. Hun har deltatt i TV-debatter sammen med, eller rettere sagt mot Audun Lysbakken høsten 2011 hvor også fødselslege Gro Nylander var en av deltagerne. Debatten tok blant for seg deling av foreldrepengeperioden og Trude spurte i programmet: "Hva med ettåringene?" Trude mener at ettåringene bør være hjemme og at norske mødre må ta morsrollen tilbake. Trude har selv 4 barn, er utdannet veterinær og bosatt i Oslo. Hun er også medietalsperson for TID for barn.

Styret: Årsmøtet ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo og Dagrun Osnes, Oslo ble også valgt inn i styret. Dagrun erstatter Laila Fresjarå Foldvik som fratrer styret. Laila fortsetter imidlertid som medietalsperson i Tid for barn og medlem. Barnevernspedagog Nina Stanghov Ulstein i Oslo, lærer Sylvi Ailin Greiner i Kristiansand og idrettspedagog Lise Christensen i Lyngdal fortsetter i sine styreverv. Sylvi Ailin Greiner fortsetter som styreleder.

Foredrag: Lise Christensen som er kvinnepolitisk talskvinne i Tid for barn belyste flere sider rundt mors økonomi ved omsorg for barn under 6 år. Laila Fresjarå Foldvik holdt foredrag om tilknytning i et historisk perspektiv. Sylvi Ailin Greiner holdt foredrag om Barns rettigheter med fokus på barns rettigheter til trygg tilknytning og barns rett til en trygg barnehagehverdag.