Styreleder i Tid for barn er Sylvi Ailin Greiner og hun kan kontaktes på sylgrei@hotmail.no og telefon nr address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 
  
46 42 14 21. Tid for barn kan også nåes på facebook "Mammanetteverket - Tid for barn". Politisk talskvinne, Lise Christensen kan nås på telefon 932 21 626 og email lisechri@yahoo.no.

 

Medietalspersoner:

 

Trude Mostue har lenge engasjert seg og vært opptatt av ettåringene og tidlig barnehagestart. Hun har deltatt i TV-debatter sammen med, eller rettere sagt mot Audun Lysbakken høsten 2011 hvor også fødselslege Gro Nylander var en av deltagerne. Debatten tok blant annet for seg deling av foreldrepengeperioden, men Trude spurte i programmet: "Hva med ettåringene?" Trude mener at ettåringene bør være hjemme og at norske mødre må ta morsrollen tilbake. Trude har 4 barn, er utdannet veterinær og bosatt i Oslo. Hun er medietalsperson for Tid for barn. Tid for barn kan formidle kontakt til Trude Mostue.

 

Sølje Bergmann er trebarnsmor og skuespiller. Ingen av barna til Sølje har gått eller skal gå i barnehagen før etter de har fylt 3 år. Dette har hun klart så langt, og er glad og takknemlig for ordninger som kontantstøtte. Sølje er medietalsperson for Tid for barn og har vært portrettert i flere magasiner om sine valg rundt mammarollen. Hun har også sin egen blogg. Den kan du lese mer om her. Tid for barn kan formidle kontakt til Sølje.

 

Lise Christensen har ett barn og er utdannet idrettspedag. Lise har satt seg spesielt godt inn i ordningene foreldrepengeperioden, kontantstøtte og pensjonspoeng til mødre med barn under 6 år. Hun har også jobbet lenge med "Mammalønn" til mødre med barn under 2 år. Lise sier "Hold barn unna barnehagen i 2 år, aller helst 3 år og gjerne de 4 første også...:) Og det er ikke fordi hun er imot barnehagen, men fordi hun har erfart og lest mye forskning om små barns behov for ro, tilknytning og amming. Lise ønsker barnehagene velkommen som et valgfritt tilbud til foreldre som ønsker og trenger dette, men tar avstand til den "tvangen" mange foreldre føler at de må sende 1-åringen sin i barnehagen. Tid for barn kan formidle kontakt.

 

Sylvi Ailin Greiner har et stort engasjement for barns rettigheter. Hun mener at alle barn har rett til å etablere en trygg tilknytning til en primæromsorgsperson. Sylvi er utdannet lærer og jobber som dette i Kristiansand hvor hun også bor. Sylvi har også et stor fokus på sikkerhet og barns rettigheter i barnehagene. Sylvi er mamma og kommer opprinnelig fra Alta i Finnmark. Hun er personen som jobber med Barns rettigheter i Tid for barn og sitter også i styret. Hun kan nåes på sylgrei@hotmail.no. Hun har telefon nr 46 42 14 21.

 

Nina Ulstein Stanghov er utdannet barnevernspedagog og har i tillegg mellomfag i spesialpedagogikk. Nina jobber med mor-barn relasjonen i TID for barn og ønsker å hjelpe deg til å stole mer på eget foreldreinstinkt og å lytte til barnets signaler. Hun tar avstand til såkalte eksperter der ute, som formidler brutale «skrikekurer» og andre «metoder» for hvordan vi skal «håndtere» barna våre. Nina stiller seg på på barnas side. Nina nås på email nina@lykkeligbarndom.no

 

Grace Torsøe Johansen er trebarnsmor og har en bachelorgrad i nordisk. Grace er veldig opptatt av at barns behov må taes på alvor og har lest mye forskning om stress, ro og tilknytning for barn under 2 år i Norge. Grace er en aktiv kronikkforfatter og har hatt flere kronikker på trykk, blant annet i Dagbladet og Fædrelandsvennen. Grace kan nåes på email gracetorsoe@hotmail.com. 

 

Ingeborg Hauge er utdannet sykepleier, har et barn og holder nå på å studere jus i Oslo. Ingeborg har fokus på de kvinnepolitiske sakene som mors rettigheter og foreldrepermisjonen. Hun kan nås på emailadresse: simarim@yahoo.no