Tid for barn ønsker å utrede det å etablere "Foreldreskap" som fag i den videregående skole. Tid for barn har erfart hvor lite kunnskap både politikere, du og jeg har om morsrollen, farsrollen og barns behov fra 0-5 år. Tid for barn ønsker å gjøre kunnskap om foreldrerollen tilgjengelig og forståelig for den kommende generasjon. Målet er barn og familiens beste, forebygge uro og vold i familien, og gjøre et forsøk på å ta den ekstremt høye skilsmissestatestikken i Norge ved roten.  

Mer informasjon kommer senere.