Tid for barn jobber med flere saker:

Foreldrepengeperioden:

TID for barn mener at foreldrepengeperioden må økes til å vare i 18 måneder. Dette er like lenge som Sverige har sin foreldrepengeperiode og mener Norge må se til Sverige når det gjelder lengden på foreldrepengeperioden. I tillegg så kan foreldre i Sverige ta ut foreldrepengeperioden i dager og ikke i uker slik som i Norge. Dette betyr at foreldre som ønsker å være hjemme med barn lenger enn 18 måneder, kan ta ut foreldrepenger på deltid, for eksempel 2 dager pr uke eller 3 dager pr uke og dermed strekke foreldrepengerperioden ut lengre i tid ved å fire litt på materielle goder, eventuelt kombinere med deltidsjobb. Dette er en fleksibel og god ordning for en moderne familie, som også Norge bør utrede.

Mer informasjon vil komme etterhvert.