Morsrolleorganisasjonen Tid for barn

Årsmøte

Lørdag 28. mai 2016

Batteriet, Tordenskjoldsgate, kl. 10-13

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Sak 2: Valg av møteleder

Sak 3: Valg av møtereferent

Sak 4: Valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll

Sak 5: Godkjenning av styrets årsberetning

Sak 6: Årsregnskap 2015

Sak 7: Budsjett 2016

Sak 8: Utdrag av film fra Dr. Allan Schores foredrag i Oslo i 2014

           Laila Foldvik forteller litt om møteserien med blant annet Dr. Allan Schore

Sak 9: Vurdering av mulighet og vilje til å få Schore til Kristiansand

Sak 10: Bokmanus: «Ti år etter 1-åringenes rett til barnehageplass»

I 2018 er det ti år siden ettåringene fikk lovfestet rett til barnehageplass. Hva har skjedd?

Sak 11: Innkomne saker/eventuelt

Sak 12: Valg/innstilling til nye styremedlemmer

Mvh på vegne av styret

Sylvi Greiner