Tid for barn har knyttet til seg internasjonal forsker:

 

Tid for barn vil bruke 8. mars til å bekjentgjøre at organisasjonen med hovedkontor i Barnas by, Kristiansand, har etablert samarbeid med internasjonale og norske forskere. Vår landsdekkende organisasjonen, som har hovedkontor i Kristiansand, har knyttet til seg dr. Allan Schore.

 

8. mars 2016: La barn få utvikle trygg tilknytning.

Det er viktig at tunge fagmiljøer og interesseorganisasjoner går sammen i kampen om å sikre spedbarn og småbarn trygg tilknytning, noe som er grunnlaget for en god utvikling og god mental helse senere i livet! Dette er også viktig i forhold til at barn og unge skal kunne håndtere det totale presset de utsettes for gjennom den testorienterte skolen, bli-best-kulturen og sosiale medier. En stor andel unge sliter i dag med sin psykiske helse.

Dr. Allan Schore er kjent som en av verdens fremste forskere på barns utvikling. Han er tilsatt ved University of California, Los Angeles (UCLA). Han har særlig forsket på barns tidligere tilknytning, og tilknytningens betydning for utvikling av hjernen hos små barn. For mer informasjon, se hjemmeside: http://www.allanschore.com/

Allan Schore var første foredragsholder i en møteserie i Norge. Tid for barn er i den forbindelse forespurt om å stille med foredragsholder på neste arrangement Barnets beste, en todagerskonferanse i Oslo 14.-15. oktober 2016. Temaet er 1-åringer i barnehage. Torild Skard (avbildet), kjent blant annet som leder i Norsk Kvinnesaksforening, og sitt arbeid i UNESCO og UNICEF, skal være konferansier begge dagene. Kjente norske forskere som May Britt Drugli og Lars Smith skal holde foredrag. 

Med vennlig hilsen på vegne av Tid for barn,

Styreleder Sylvi Greiner

For nærmere kontakt:

Politisk talskvinne Lise Christensen: 93221626

Styreleder Sylvi Greiner: 46421421