Playdate er et møtepunkt på dagtid for foreldre og barn under skolealder som opprinnelig kommer fra USA. Vi har utviklet vår egen variant av konseptet "Playdate".

Tekst: Dagrun Osnes. Foto: Silje Måseide.

Vi er fem hjemmearbeidende mødre som alle har ønske om å gi våre små barn en fin og trygg oppvekst, der de kan få utvikle seg på en mest mulig naturlig måte. Vi minnes vår egen oppvekst der vi lekte med jevnaldrede barn ”i gata” hjemme. Våre mødre var alltid i nærheten og var en trygg base for oss da vi skulle utforske og prøve å forstå vår verden. Fordi vi har mange flotte minner fra en slik oppvekst, prøver vi å gi våre egne barn en tilsvarende oppvekst med like muligheter til å få en harmonisk start på livet.

I løpet av de siste ti-årene har det imidlertid skjedd en dramatisk endring i barns oppvekstvilkår. Fordi nesten alle barn over 1 år går i barnehage, har vi til vår store fortvilelse erfart at det nå er få naturlige møtepunkter for hjemmearbeidende mødre der våre små barn kan treffe og leke med andre små barn mens vi er sammen med dem. Mange føler seg derfor presset til å sende sine egne ettåringer i barnehage selv om de synes at barna er for små til å adskilles fra sine omsorgspersoner/mødre. Det er nemlig ikke lett å få oversikten om det er noen andre i liknende situasjon i lokalmiljøet. For å hjelpe slike mødre har vi ønsket å danne alternative sosiale fellesskap for våre barn og oss selv, nemlig Playdate.     

Vi ønsker at Playdate skal være et reelt alternativ til barnehage der barna får sosial trening som i en barnehage, men der de slipper adskillelse fra sine foreldre. Intensjonen bak Playdate er også at barna våre skal få leke i et mindre strukturert miljø enn i en barnehage, selv om vi av og til også arrangerer sangstunder og ulike leker. Noen av oss tar også ut våre andre barn fra barnehagen de dagene vi arrangerer playdate. Vi ønsker å tilbringe ekstra tid med de eldste barna våre også, og har sett at fulle dager hver dag også for de eldre barna våre kan bli for lenge. 

Playdate vil være en åpen lekegruppe med fast dag hver onsdag fra 10.00 til 14.00, ofte lengre, Vi poster da stedet for neste playdate på facebook senest mandag kveld. Ellers i uken er målet vårt at hvem som helst kan poste ut et aktivitetstilbud på facebook, og at det derfor ikke bare er på onsdager, men et tilbud vi ønsker å ha åpent hver dag i uka. Vi ønsker å komme i kontakt med andre foreldre som også ser behov for å komme sammen, slik at barna har noen å leke med. For oss voksne er det også viktig med et sosialt nettverk. Vi har p.t. barn i alderen 6 uker til 5 år. Hver gang har vi medbrakt lunsj, som vi spiser rundt 11-12 tiden. Vi kommer til å treffes på forskjellige steder, hjemme hos en av oss eller på offentlig lekeplasser og parker.

Alle som ønsker kan bli med! Bare møt opp på stedet som postes.

På sikt ønsker vi å spre Playdate konseptet til andre deler av landet. Kontakt gjerne Dagrun på 97657744 for spørsmål om Playdate, om neste arrangement eller hvordan du kan starte Playdate der du bor.

Play Date Oslo finner du her på facebook: https://www.facebook.com/groups/474056135985030/?fref=ts