Personaltetthet i barnehagene (2013-02-25 18:18:55)I.Lise Christensen

Det haster med bedre rettigheter for barn i barnehagen!

Tid for barn støtter Utdanningsforbundets krav til regjeringen om å lovfeste en generell bemanningsnorm og å jobbe for økt pedagogtetthet når Stortingsmeldingen om Barnehageloven legges frem til våren. Dette skriver styreleder i TID for barn, Sylvi Ailin Greiner i Fædrelandsavisen i dag, mandag 25. februar.


LES MER

-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
La barna få ro (2013-02-18 16:47:55)I.Lise Christensen

Styremedlem Lise Christensen i TID for barn har skrevet kronikken "La barna få ro" som ble trykket i Bergens Tidende 15. februar. Kronikken belyser nasjonale politiske føringer i forhold til de aller minste barnas behov for ro og tilknytning. Les kronikken i sin helhet her: http://blogg.bt.no/preik/2013/02/15/la-barna-fa-ro/


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Å roe ned den nyfødte babyen (2013-01-22 14:35:31)I.Lise Christensen

Styremedlem i Tid for barn og barnevernspedagog Nina Stanghov Ulstein er fast skribent på babyverden.no og har her skrevet om det hun kaller "Det fjerde trimester".

Dette handler om de første månedene etter et barn er født. Nina skriver: "Det som gjør meg enda mer perpleks er at vi bruker så lang tid på å prøve å legge dem ned! Vi bruker ikke bare mye tid- «Legge ned babyer-industrien» er verdt millioner. Vuggende barnesenger, batteridrevne husker, vibrerende stoler, teddybjørner med bankende hjerter, og listen kan gjøres lengre.". Nina setter i denne artikkelen heller fokus på blant annet kroppskontakt, bevegelse og samsoving mellom mor og barn. Dette er i tillegg helt gratis. God lesning:-) Artikkelen i sin helhet kan leses her: Å roe den nyfødte babyen


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Laila Fresjarå Foldvik uredd i Dagbladet (2012-12-11 17:55:11)I.Lise Christensen

Styremedlem i TID for barn, Laila Fresjarå Foldvik er modig og uredd på Dagbladet nett i dag. Laila vil heller bake cupcakes og pepperkaker enn å jobbe full tid og overtid.

Laila tar opp det hun kaller ufrivillig fulltid i arbeidslivet og skriver også om sin datter som startet i barnehagen som ettåring. Laila skriver blant annet at hun måtte gråte seg til 2 timer ammefri fra jobb hver dag. Hun setter også begrepene "likhetsfeminisme" opp mot "likeverdsfeminisme". Les innlegget i sin helhet her: http://www.dagbladet.no/2012/12/11/kultur/debatt/debattinnlegg/husmodre/likestilling/24779681/


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
TID for barn i Kamille mor & barn (2012-11-17 18:57:34)I.Lise Christensen

TID for barn har blitt intervjuet av Kamille mor&barn og bladet er å få kjøpt nå!

 

Trude Mostue sammen med Sølje Bergmann, Kaia Huuse, Ingeborg Hauge og styremedlemmene Laila Fresjerå Foldvik og Nina Stanghov Ulstein samt styreleder Sylvi Ailin Greiner i TID for barn fronter saken på en flott måte.

Hele reportasjen kan leses i Kamille mor&barn nr 8 2012. Løp og kjøp! God lesning :-)


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Lise Christensen i PlussTid (2012-11-17 18:46:13)I.Lise Christensen

Styremedlem i TID for barn, Lise Christensen blir intervjuet i PlussTid nr 3 sammen med sin datter, Maren Risdal Christensen på 5 år. 

PlussTid nr 3 kom i posten i månedskifte oktober/november. PlussTid er et kundemagasin fra Lilleborg og du får det gratils tilsendt i postkassen din 4 ganger pr år. For å få gratis abbonnement på PlussTid kan du ringe på tlf 800 80 144, det også gratis ;-)


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Lokal kontantstøtte gis i 17 kommuner! (2012-11-02 16:39:22)I.Lise Christensen

Hele 17 kommuner i Norge er på TID for barns liste over barne- og familievennlige kommuner fordi de har innført lokal kontantstøtte til 2-åringer fra og med 1. august i år.

Listen er som følger og vi gratulerer hver enkelt kommune med god tilrettelegging for at foreldre kan ha TID med barna sine:

Austevoll, Hordaland - 5.000 kr og 1.697 kr til de under to år
Bømlo, Hordaland - 5.000 kr
Evje og Hornnes, Aust-Agder - 3.303 kr
Fjell, Hordaland - 5.000 kr
Hægebostad, Vest-Agder - 3.500 kr i 11 måneder
Hå, Rogaland - 5.000 kr
Karmøy, Rogaland - 3.303 kr
Kristiansand, Vest-Agder - 4.000 kr
Lindesnes, Vest-Agder - 4.000 kr
Mandal, Vest-Agder - 4.000 kr
Moss, Østfold - 3.303 kr
Os, Hordaland - 5.000 kr
Randaberg, Rogaland - 4.000 kr
Sola, Rogaland - 4.000 kr
Stokke, Vestfold - 3.303 kr
Søgne, Vest-Agder - 4.000 kr
Sørum, Akershus - 3.303 kr - bare til toåringer som ikke får barnehageplass.

Det er Austevoll, Fjell, Hå og Os i Hordaland som troner øverst på listen. Alle gir 5.000 kroner pr måned pr 2 åring.

Kilde: Dagen.no

 

 Lokal kontantstøtte på 15.000 kroner pr måned?

TID for barn ønsker å utfordre flere kommuner til å bli en barne- og familievennlig kommune og minner om at hver kommune i Norge mottar 15.000 kroner pr måned pr 2 åring som bor i kommunen. Disse midlene er ikke øremerket, og er ment å dekke utgifter til fulltidsplass i barnehage for 2-åringen. I praksis betyr dette at hver kommune kan yte lokal kontabtstøtte opp til 15.000 kroner pr 2 åring pr måned uten å tape en eneste krone på dette.


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
TID for barn i HENNE (2012-10-26 11:00:43)I.Lise Christensen

Trude Mostue og Sølje Bergmann er begge medietalspersoner for TID for barn, og sammen med Kaia Huuse står de frem og forteller i den nyeste utgaven av HENNE om deres prioriteringer med barna sine. Flotte mødre og gode ambassadører for TID for barn! God lesning :)


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Høyre inviterer til valgfrihet i foreldrepengepengeperioden (2012-10-24 18:48:01)I.Lise Christensen

Høyre inviterer til valgfrihet i foreldrepengeperioden og skriver onsdag 24. oktober på sin facebookprofil:

"En mor eller far som ikke har mulighet til å ta ut hele permisjonskvoten sin, får ikke overført kvoteuker til partneren. Altså - barn og foreldre blir straffet hvis familien ikke klarer å leve opp til regjeringens ideal. Det vil Høyre gjøre noe med. I Stortinget i dag foreslår Høyre en mer fleksibel foreldre­permisjon slik at hver familie kan velge selv hva som passer best for seg og sitt barn. Mener du hver familie bør få velge selv hva som passer best for seg og sitt barn? Har du noen permisjonskvote-erfaringer du vil dele?".

 

Norge må se til Sverige
TID for barn er partipolitilsk nøytrale men støtter Høyres forslag om å gjøre permisjonen valgfri. Lise Christensen i TID for barn skriver dette på Høyre sin facebookside: Norge må se til Sverige når det gjelder lengden på permisjonen. I Sverige er permisjonen på 18 måneder og Tid for barn støtter Høyres forslag om at permisjonen må være valgfri for en familie. Tall fra 2010 viser at over 50% av alle mødre er hjemme samtidig som far tar ut sin pappakvote. Dette er et stort økonomisk tap for mor som også gir negativt utslag på likestillingsindeksen. I Sverige kan man ta ut permisjonsdager helt til barnet er 8 år gammelt. Kan en selvstendig opptjent pappakvote kvoteres inn når barnet blir eldre, for eksempel mellom 2 og 4 år gammelt? Eller helt opp til 8 år som i Sverige?, spør hun.

-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Pensjonspoeng ved omsorg for små barn (2012-10-23 08:41:48)I.Lise Christensen

Pensjonspoeng til mødre ved lav eller ingen inntekt

Mødre med barn under 6 år har rett på pensjonspoeng tilsvarende 4,5 G (grunnbeløpet i folketrygden). Dette tilsvarer en årsinntekt på 369.549 kroner i følge Aftenposten i 2013.

Tjener du mindre enn dette, er du altså garantert pensjonspoeng tilsvarende en årsinntekt på 369.549 kroner pr år helt fram til barnet fyller 6 år. Tjener du mer, er det den reelle årsinntekten som gjelder :-)

Tid for barn mener at mødre med barn under 7 år bør ha rett til pensjonspoeng tilsvarende 4,5 G. Det første året barnet går på skolen er krevende for barnet, for mor og familien.

Dette er en meget viktig rettighet for kvinner i Norge som sikrer fulltids- og deltidsmødre anstendig pensjonsrettigheter.

 


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Strider tredelingen mot FNs konvensjoner? (2012-10-22 12:35:39)I.Lise Christensen

Styreleder i TID for barn, Sylvi Ailin Greiner stiller spørsmål om tredelingen av foreldrepengeperioden strider mot FNs konvensjoner.

"FNs kvinnekonvensjon skal sikre kvinners særskilte rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og tiden etter fødsel. Er det å sikre kvinners særskilte behov at kvinner i god tid før fødsel må avgjøre hvor stor del av permisjonen de skal dele med far? Særlig førstegangsfødende må ta stilling til et spørsmål de egentlig ikke har forutsetning for å kunne avgjøre. Kvinner vet ikke om de vil få en komplisert fødsel, fødselsskader, om ammingen vil gå smertefritt eller ikke, hvor mye nattamming det blir og hvordan det vil kjennes på kroppen. Foreldrepermisjonen var i utgangspunktet en svangerskapspermisjon som skulle sikre kvinners restitusjon og amming. Hvis statsbudsjettets forslag om to ukers ekstra permisjon til fedre går gjennom, vil kvinner ha dårligere rettigheter enn menn på et felt hvor all medisinsk og psykologifaglig ekspertise enes om at det er til beste for mor og barn å følge hverandre tett de to første av barnets leveår." Dette skriver Sylvi i kronikken sin som ble publisert i Fædrelandsvennen mandag 15. oktober 2012. Kronikken kan også leses her: http://www.sylvigreiner.com/46802862


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
SV's gammelfeminisme (2012-10-22 12:21:55)I.Lise Christensen

TID for barn reagerer kraftig på at far skal få større andel av foreldrepengeperioden enn mor. Hvis statsbudsjettet blir vedtatt vil far ha rett til 14 uker pappakvote mens mor kun har krav på 12 uker. Resten av foreldrepengeperioden er til fri fordeling.

Styremedlem Lise Christensen i TID for barn har skrevet kronikken "SV's gammelfeminisme" som ble publisert i Vårt Land lørdag 13. oktober 2012. Kronikken er en motreaksjon på Lysbakkens utspill i riksnyhetene fredag 11. oktober hvor han sier: "Vi skal ikke bare love, vi skal holde også" og viser til Soria Moria erklæringen og lekker fra statbudsjettet at pappakvoten skal øke fra 12 til 14 uker. Mors sin kvote på 12 uker står urørt. Hvis statsbudsjettet blir vedtatt, vil far ha krav på en størrel andel av foreldrepengeperioden enn mor og dette reagerer TID for barn kraftig på. Les kronikken i sin helhet her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread321937/#post_321937


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
PRESSEMELDING (2012-10-10 12:16:28)I.Lise Christensen

PRESSEMELDING 7.10.2012

Mannssjåvinisme inntar spedbarnsomsorgen

MØDRE ER FRATATT TRE UKER PERMISJON MED LØNN, MENS FEDRE KAN FÅ YTTERLIGERE TO UKER I LØNN HVIS STATSBUDSJETTET GÅR GJENNOM

Morsrolleorganisasjonen – Tid for barn reagerer sterkt på regjeringens forslag til statsbudsjett hvor fedre kan få ytterligere to uker lønnet permisjon, mens mødre er fratatt tre ukers lønnet permisjon siden 2009 etter at regjeringen 10. mai med flertall i Stortinget vedtok SVs forslag om tredeling av foreldrepermisjon. Utvidelse av fedrekvoten fra 12 til 14 uker er anslått til å koste mellom 585 og 650 millioner kroner i året. Hvor mye har norske kvinner tapt på de tre ukene de har mistet av foreldrepermisjonen? Tid for barn mener kvinner må få sin tilkjempede rettighet tilbake, ikke bare ut fra det økonomiske tapet kvinner er påført, men særlig pga mor- og barnrelasjonens viktighet i forhold til tilknytning og amming!

Det tar to år for et spedbarn å etablere trygg tilknytning til en fast omsorgsperson i følge psykologspesialist Joachim Haarklou, professor Lars Smith og førsteamanuensis Turid Suzanne Berg-Nielsen. Når foreldrene skal dele foreldrepermisjonen, vil spedbarnet få to bytter av hovedomsorgsperson i løpet av første leveår. Det første bruddet kan komme ved tre måneders alder. Hvis spedbarnet skal starte i barnehage ved ett års alder, opplever det tre brudd i forhold til omsorgspersoner i løpet av sitt første leveår. Skadevirkningene av utrygg tilknytning kan bli store.

Tredelingen av permisjonen gjør at spedbarn mister verdifull tid med sine foreldre hvis en av dem ikke kan ta ut sin kvote. Tid for barn jobber for en foreldrepermisjon som ivaretarspedbarns behov for å etablere trygg tilknytning. Det må bli en rettighet for spedbarn å få etablere trygg tilknytning! Tid for barn jobber også for at de rettighetene som er fratatt mødre, og blir gitt til fedre, blir tilbakeført.

Morsrolleorganisasjonen – Tid for barn er en nyetablert landsdekkende organisasjon for mor og barn og har som mål å trygge mor- og barnrelasjonen.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pressekontakt, politisk talskvinne og styremedlem: Idrettspedagog Lise Christensen, mob: 93221626

Medietalskvinne: Veterinær Trude Mostue (Tid for barn kan formidle kontakt)

Styremedlem: Ergoterapeut Laila Foldvik, mob: 92898849

Styremedlem: Barnevernspedagog og spesialpedagog Nina Stanghov Ulstein

Styreleder: Lærer Sylvi Greiner, mob: 47859087

For styret

Morsrolleorganisasjonen Tid for barn

styreleder

Sylvi Ailin Greiner

TID for barn er en nyetablert og landsdekkende organisasjon som ønsker å sette fokus på TID for barn. Vi har et stort fokus på barn fra 0-5 år og ønsker å gi politikere, deg og meg kunnskap og tilgang til forskning som er foretatt på barn, mor-barnrelasjonen og familier med barn i denne aldersgruppen.

I disse dager mobiliserer vi for å markere at nå er det nok pappapermisjon. Siden 2009 har mor mistet muligheten til 3 uker permisjon mens far har økt hele veien sin kvote. Fredag 5. oktober lekket SV-leder Audun Lysbakken fra statsbudsjettet at far skal øke sin kvote av foreldrepengerperioden fra 12 til 14 uker.  Hvis far ikke tar ut sin kvote mister barnet verdifull hjemmetid for far kan ikke overføre sine uker til mor. TID for barn ønsker flere uker velkommen i foreldrepengerperioden, men mener at ukene må være valgfrie og en privatsak i familien.

Kronikker og pressemeldinger skrives på løpende bånd...

Mer informasjon kommer etterhvert.


-
UTSKRIFTSVENNLIG VERSJONARTIKKEL
Nyere nyheter |