Forskning 1: All forskning viser at spedbarnets fysiske og psykiske helse fremmes gjennom dets nære bånd med hovedomsorgspersonen, som vanligvis er mor, og at amming viser seg å forebygge sykdom. Gerd Kristiansen ser bort fra spesifikke problemstillinger rundt barn og kvinner og at arbeidslivet er på menns premisser. Når likestilling i form av fulltidsjobb for alle kvinner skal diskuteres, må også små barns behov tas med i diskusjonen.
Forskning 2: Forskning i dag sier at et barn trenger to år for å knytte seg til en fast omsorgsperson, at barn under to år i Norge er stresset og det er påvist skyhøye kortisolnivåer i blodet hos ettåringer i barnehage, separasjonsangsten er størst når barnet er mellom 12 og 18 måneder, og Verdens Helseorganisasjon anbefaler amming i to år. Fødselslege Gro Nylander har gått ut i Bergens Tidende, se http://www.bt.no/meninger/debatt/Amming-og-familielykke-2904256.html#.UaUGgJV1KX0, og forteller om amming som medisin og forebygging av sykdommer hos små barn og mødre (amming forebygger brystkreft hos mødre). Dessuten er 20% av alle barn det som kalles høysensistive, noe som blant annet medfører at for mye aktivitet og stimuli, er noe et høysensitivt barn ikke takler, se http://www.klikk.no/foreldre/helse/article830418.ece. Dette medfører at de trenger ro hjemme. Tid for barn jobber for en foreldrepengeperiode på 18 måneder, tilsvarende det de har i Sverige.
Forskning 3: Forskning fra NAV viser at kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben som menn. Professor Ulla-Britt Lilleaas ved Universitetet i Agder bekrefter i innslaget at kvinner oftere enn menn fremdeles tar det «emosjonelle ansvaret» i familien. Kari Batt-Rawden i Østlandsforskning har funnet ut at for kvinner gjelder sykefraværet at mange kvinner har hatt tunge omsorgsbelastninger relatert til syke og problembelastede barn. I enkelte tilfeller har de også hatt omsorg for gamle familiemedlemmer som har hatt problemer og krevd deres omsorg og tilstedeværelse. I andre tilfeller har totalbelastningen med eneansvar for egne barn, samt å fungere arbeidslivet vært for krevende og ført til sykemelding, se http://www.ostforsk.no/154-kvinner-er-mer-syke-enn-menn.html.
 
Deltid: 41 % av kvinnene jobber deltid i dag, mens kun 13 % av mennene gjør det. Årsakene til deltid er mer sammensatt for kvinner enn for menn, noe som er påvist i forskning. Noen kvinner er i ufrivillig deltidsarbeid, mens andre kvinner tar et bevisst valg om å jobbe deltid ut fra hensyn til omsorg og helse. Dette må respekteres, også av LO-lederen! Morsrolleorganisasjonen Tid for barn stiller seg undrende til at ikke flere menn velger å jobbe deltid, særlig i småbarnsfasen.
For styret
Morsrolleorganisasjonen Tid for barn, Sylvi Ailin Greiner og Lise Christensen
For ytterligere informasjon, kan barnevernspedagog Nina Stanghov Ulstein (tlf 922 90 859), Veterinær Trude Mostue, skuespiller Sølje Bergmann og Grace S. Torsøe Johansen (926 45 159) kontaktes i Oslo. I Vest-Agder kan idrettspedagog Lise Christensen nåes på 932 21 626 og lærer Sylvi Ailin Greiner kontaktes på telefon 478 59 097).
 
 
 


Utskritftsvennlig versjon

-