Nytt styremedlem i Tid for barn Dagrun Marie Haugen Osnes er utdannet spesialsykepleier i psykiatri, gift, har 2 barn og er bosatt i Oslo.

Dagrun er vokst opp i Afrika og har derfor et annet perspektiv på mor-barn relasjonen enn den norske. Vi gleder oss til å bli kjent med Dagrun i tiden fremover.

Dagrun er opptatt av at det finnes aktiviteter for barn og foreldre som et alternativ til barnehage for de minste. Hun har lest mye om tilknytningteori og barnepsykologi, som hun mener bør stå i sentrum av alle valg i forhold til de minste barna. Dagrun er opptatt av menneskeverd, valgfrihet for den enkelte familie og en regjering som setter barna sine behov først.

Dagrun Marie Haugen ble valgt inn i styret under årsmøte på Litteraturhuset i Oslo lørdag 13. april i år.

Velkommen til Tid for barn Dagrun!:-)Utskritftsvennlig versjon

-