Medlemsskap i morsrolleorganisasjonen - TID for barn er åpen for alle mødre. Enkeltpersoner, bedrifter og andre kan tegne støttemedlemskap. Medlemskap koster 250 kroner pr år mens støttemedlemskap koster 100 kr pr år. Medlemskontigenten kan innbetales på konto nr. 1503.25.32494. Skriv inn navnet ditt i forbindelse med innbetalingen.

Spørsmål? Ta kontakt med Sylvi Ailin Greiner på telefon 47 85 90 87 eller email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tid for barn er en partipolitisk uavhengig og livsnøytral organisasjon for mødre som arbeider for familiens livsvilkår og særlig betydningen av relasjonen mellom mor og barn. Organisasjonen vil arbeide for å gjenreise mors status og styrke morsrollen politisk, økonomisk og kulturelt. Vi skal være en organsisert stemme for å forsvare og anerkjenne morsrollen og biologiske forskjeller, og ta til motmæle mot en grenseløs institusjonalsering og nedbygging av familien - alt med tanke på barns beste. Tid for barn er en interesseorganisasjon for mødre i alle livsfaser. Enkeltpersoner, bedrifter og andre kan tegne støttemedlemskap.

Medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett eller valgbarhet til tillitsverv. 

Last ned medlemsskjemaUtskritftsvennlig versjon

-