Tid for barn jobber med flere saker:

Foreldrepengeperioden:

TID for barn mener at foreldrepengeperioden må økes til å vare i 18 måneder. Dette er like lenge som Sverige har sin foreldrepengeperiode og mener Norge må se til Sverige når det gjelder lengden på foreldrepengeperioden. I tillegg så kan foreldre i Sverige ta ut foreldrepengeperioden i dager og ikke i uker slik som i Norge. Dette betyr at foreldre som ønsker å være hjemme med barn lenger enn 18 måneder, kan ta ut foreldrepenger på deltid, for eksempel 2 dager pr uke eller 3 dager pr uke og dermed strekke foreldrepengerperioden ut lengre i tid ved å fire litt på materielle goder, eventuelt kombinere med deltidsjobb. Dette er en fleksibel og god ordning for en moderne familie, som også Norge bør utrede.

Mer informasjon vil komme etterhvert.

 Utskritftsvennlig versjon

-