>>> STRESSFORSKNING

>>> TILKNYTNINGSFORSKNING


Ergoterapeut og styremedlem Laila Foldvik sammen med barnevernspedagog, spesialpedagog Nina Stanghov Ulstein er de personene som jobber med å sette fokus på mor-barnrelasjonen i Tid for barn.

Laila har lest og studert mye om tilknytningsforskning og har hatt flere kronikker på trykk både i Aftenposten og Bergens Tidende. Hun mener at mor har en helt unik rolle i barnets to første leveår siden mor er den som går gravid, føder og ammer barnet. Hun begrunner dette i tilknytningsforskning og alle fordelene amming gir. Laila er imot tredelingen av permisjonen og begrunner dette i tilknytningsforskning.Laila er fembarnsmor og bosatt i Larvik.

Nina Stanghov Ulstein står bak bloggen www.lykkeligbarndom.no, er ettbarnsmor og går til frontalangrep på helsepersonell som anbefaler skrikekurer til foreldre. Hun er en ivrig ammeforkjemper og ammer selv sin 1,5 år gamle sønn. Nina har også klart å få lege og forfatter Gro Nylander til å bidra med tekst som belyser mor-barn relasjonen på www.lykkeligbarndom.no. Nina er engasjert som skribent i babyverden.no og dere vil både se og høre mye til Nina videre. Nina bor i Oslo.Utskritftsvennlig versjon

-