Tid for barn reagerer slik på de fire punktene:
1. LIKEDELT FORELDREPERMISJON
Regjeringsutvalget foreslår likedelt foreldrepermisjon. Spedbarn har behov for nær kontakt med mor. Dr. Allan Schore, psykolog og hjerneforsker ved Univerity of California (UCLA), understreker viktigheten av morskjærlighetens betydning for barnets hjerneutvikling i barnets første to leveår. Dr. Allan Schore hevder at utviklingen av barnets høyre hjernehalvdel, som skjer de første to årene, hovedsakelig skjer i sterk samhørighet med mors høyre hjernehalvdel. Det er en instinktiv, følelsesmessig, affektiv relasjon mellom spedbarn og mor. I tillegg vet man at mange kvinner trenger tid for å komme seg etter fødsel og det bør være ro rundt ammesituasjonen.
2. GRATIS BARNEHAGEPLASS
Regjeringsutvalget foreslår å gi gratis barnehageplasser og at dette skal finansieres blant annet ved å fjerne kontantstøtten. Tid for barn frykter at dette vil medføre et enda sterkere press på foreldre om å levere barna i barnehage tidligere enn de ønsker. Det viser liten tiltro til foreldrenes grunnleggende rolle som barnets nærmeste omsorgspersoner. Det innebærer større press på institusjonalisering av barn. I ny forskning av May Britt Drugli og Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen publisert 07.03.2017 på www.utdanningsnytt.no, fremkommer det at cortisolnivået (stresshormoner) hos barn fra 0-2 år øker på barnehagedager, mens det synker på dager hjemme. Tanken om gratis barnehageplass kan være god fra 4-5/6 år hvis barnehageordningen fremdeles vil ivareta barnas lek og det ikke blir læringstrykk, testing og plikt om å gå der. 
3. FJERNING AV KONTANTSTØTTEN
Tid for barn har kjempet for at kontantstøtten skal bevares og styrkes. Når kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehager, sier det alt om hvor lite foreldrenes rolle som omsorgspersoner og oppdragere anerkjennes. Foreldre forventes å yte alt i arbeidslivet, men det viser seg i mange sammenhenger at mødre kjenner mer på omsorgsansvaret enn fedre. Det er ofte mødre som velger å stå ute av arbeidslivet en periode for å ta seg av barna. Tid for barn ser for seg at mødre vil ta dette omsorgsansvaret selv om kontantstøtte fjernes og barnetrygden behovsprøves. Mødre vil i enda større grad bli økonomiske tapere og stigmatisert fordi de ønsker å ta den viktige omsorgsoppgaven mens barna er små.
4. BEHOVSPRØVING AV BARNETRYGDEN
I likhet med fjerning av kontantstøtten, bidrar behovsprøving av barnetrygden til å gjøre det vanskeligere for foreldre å ta et valg om å være hjemme med barna mens de er små. Barnetrygden skal virke fattigdomsutjevnende og når man vet at barnefattigdommen i Norge øker, burde heller barnetrygden økes.

For nærmere informasjon, kontakt:
Styreleder og lærer Sylvi Greiner, Kristiansand. Telefon: 46421421
Styremedlem, politisk talskvinne og idrettspedagog, Lise Christensen, Lyngdal. Telefon: 93221626
Medietalsperson og designer i Art by Arneberg, Stine Arneberg, Oslo. Telefon: 97402767Utskritftsvennlig versjon

-