Velkommen for å høre morsstemmene:

Laila Fresjarå Foldvik, Fembarnsmamma, ergoterapeut og forfatter av "Det stille mammaopprøret". 

Tittel på foredraget: Er det et mammaopprør på gang? Ulike kvinnestemmer har fra ulike hold stilt spørsmål ved om det er mulig å gjøre karriere og være småbarnsmamma uten at det skal gå på bekostning av barna. Har vi et mammaopprør i samfunnet?

Kort om foredragsholder: Laila F Foldvik har siden hun utdannet seg til ergoterapeut interessert seg spesielt for barns behov for trygg tilknytning, og hvor grunnleggende den første mor-barn relasjonen er for barnets fysiske og psykiske helse siden i livet. Gjennom mange år som både hjemmeværende småbarnsmamma og skilt, yrkesaktiv alenemor i Frankrike har hun vært engasjert gjennom ammebevegelsen "La Leche League International", som i tillegg til amming også er en sterk forkjemper for tilknytningsomsorg. For Laila er det derfor vanskelig å snakke om kvinnefrigjøring uten å samtidig snakke om frihet til å følge sitt morsinnstinkt. 

 

Kjersti Salvesen, journalist, kommunikasjonsrådgiver og forfatter av boken "En hyllest til mor". 

Tittel på foredraget: Under huden - dybdeintervjuer med kjente mennesker om mor. I boka ”En hyllest til mor” forteller blant andre Knut Brundtland åpenhjertelig om forholdet til sin mor, Gro Harlem Brundtland. Boka var tema hos Skavlan i januar.

 Kort om foredragsholder: Kjersti Salvesen har i 16 år hatt ulike jobber innenfor avis- og magasinjournalistikk, kommunikasjon, kommunikasjon og ledelse. De siste årene har hun blant annet fordypet seg i temaet barnepsykologi, samt verdier, holdninger og politikk knyttet til barnas første leveår. Kjersti jobber som frilanser.  

 

Sylvi Ailin Greiner, lærer og styreleder i Morsrolleorganisasjonen Tid for barn

Tittel på foredraget: Er den frie barndommen utdødd? Full dag i barnehage, skole og SFO er blitt hovedregelen for barna. Er dette den gode barndommen? Hvordan ivaretas barnas rettigheter i den institusjonaliserte hverdagen?

Kort om foredragsholder: Sylvi Ailin Greiner har jobbet som lærer på ulike skoleslag og underviser i dag på ungdomstrinnet. Hun er styreleder i Morsrolleorganisasjonen Tid for barn og var en av initiativtakerne til den. Sylvi er opptatt av krysspresset man møter som mor og yrkesaktiv, og er sterkt kritisk til hvordan den frie barndommen i større grad trues av institusjonalisering og strukturering, samt konsekvensene av dette.

 

Sølje Bergman, skuespiller og blogger

Tittel på foredraget: Et begrenset verdensbilde!

Foredraget handler om barna fra 0-3 år, deres behov for beskyttelse, omsorg, tid og tålmodighet fra foreldrene. Samt råd og erfaringer hvordan man utøver dette.

Kort om foredragsholder: Sølje Bergman er skuespiller og blogger. Hun har valgt å vente med karrieren mens barna er små. Hun har sine egne innfallsvinkler på det meste og tar utgangspunkt i seg selv som menneske og mor.

 

Karianne Gamkinn, også kjent som bloggeren Mammadamen

Tittel på foredraget: Beklager, jeg må være mamma

Norske kvinner har aldri hatt så mange valg som i dag, men valgene kvinner gjør skaper like hissig debatt som for hundre år siden. Hvorfor?

Kort om foredragsholder: Karianne Gamkinn er forfatter av boka "Beklager, jeg må være mamma" og kommunikasjonsrådgiver. Da hun ble mamma valgte hun å si opp fast jobb og starte eget firma for å få fleksibilitet til å være den mammaen hun ønsket. 

 Utskritftsvennlig versjon

-